Cursos CAP

CAP INICIAL MERCANCÍAS: 140 horas de duración.

CAP INICIAL DE VIAJEROS: 140 horas de duración.

CAP FORMACIÓN CONTINUA: 35 horas

Calendario previsto de formación en breve.

Traducir